Drošība

Uzņēmumā “Baltijas Banknote” ir ieviesta un tiek uzturēta drošības vadības sistēma, un saņemts INTERGRAF izsniegts sertifikāts, kurš apliecina atbilstību ISO 14298:2013 “Pretviltošanas drukas procesu vadība” (Management of security printing processes) prasībām.

Nepieciešamības gadījumā ir iespējams piegādāt saražoto produktu ar drošu bruņotu transportu, lai mazinātu jebkurus riskus, kuri pastāv ārpus ražotnes teritorijas. Ikviens klients tiek instruēts par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar produkcijas nodošanu pasūtītājam, tādā veidā vienojoties par efektīvākajiem paņēmieniem to mazināšanai.

Apzinoties to, ka arvien lielāku lomu starptautiskā un vietējā mērogā ieņem datu aizsardzības jautājums, mūsu uzņēmums drošības vadības sistēmu ir pilnveidojis arī datu drošības jomā atbilstoši standarta ISO/IEC 27001:2013 „Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības” (Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements) prasībām, ko apliecina “Bureau Veritas Latvia” izsniegtais sertifikāts. Ikviens klients var būt pārliecināts, ka dati netiks izpausti trešajām personām.

360º drošība

Datu aizsardzība
Uzticama procesu vadība
Droši pārvadājumi
Mūsdienīga ražotne