logo

Juridiskā adrese:

Elijas iela 1-1, Rīga, LV-1050, Latvija

Pasta un ražotnes adrese:

„Britania”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124, Latvija

Tel,. +371 67228088, Faks +371 67820358, e-pasts: info@balticbanknote.lv